Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (ICT-Office) van toepassing.

Een examplaar hiervan kunt u hier downloaden.